Hiển thị các bài đăng có nhãn Hirens BootCD. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Hirens BootCD. Hiển thị tất cả bài đăng
Download Hiren's BootCD 15.1 Rebuild

Download Hiren's BootCD 15.1 Rebuild

Hiren's BootCD là một CD khởi động bao gồm các chương trình chẩn đoán khác nhau như theo dõi phân vùng, đo hiệu năng hệ thống, sao ché... Đọc thêm »
Thumbnail is not available

Hiren’s BootCD 12: ‘Một lô’ công cụ cứu hộ hệ thống mới

Vẫn giữ lại các phần mềm cần thiết có ở phiên bản 11.0, Hiren’s BootCD 12.0 còn được bổ sung thêm nhiều tiện ích hệ thống miễn phí, đồng thờ... Đọc thêm »
Thumbnail is not available

Hiren's BootCD 10.0

Hiren's Boot CD là một CD khởi động bao gồm các chương trình chẩn đoán khác nhau như theo dõi phân vùng, đo hiệu năng hệ thống, sao chép... Đọc thêm »
 

Web Design Technology blogs [ itdl ] Auto Backlink

HomeBlog ArchiveServicesLink2MeContactSubmit your PostPost RSS

Copyright © 2012 [ itdl ] Just for Share. Designed by Ngoc Luong - Freelancer

Best view in Chrome 11+, Firefox 5+ with resolution 1024 x 768 pixel. Powered by Blogger.